Köp- & Leveransvillkor

Allmänna köpvillkor

Personer under 18 år måste ha målsmans skriftliga tillåtelse för att beställa. Vi förbehåller oss rätten att utan förvarning ändra våra villkor. Läs mer om våra allmänna villkor här – eller i vår Personuppgiftspolicy för mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Beställning

Alla ordinarie beställningar sker via hemsidan familjetavla.se. Vi använder Klarna som leverantör av vår kassa. Detta innebär att vi kan komma att dela dina personuppgifter såsom kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna när kassan laddas, för att Klarna ska kunna hantera ditt köp. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

Pris och betalning

Samtliga priser på vår webbplats är dagsaktuella priser i SEK. Samtliga priser anges inklusive moms. Ändras momsen förbehåller vi oss rätten att ändra priserna motsvarande. Prisjusteringar kan ske när som helst utan föravisering. Familjetavla säljer endast till personer och företag som kan betala med kreditkort/betalkort eller via faktura.

Säkra betallösningar

Det är 100% säkert att handla hos Familjetavla. Våra betalningslösningar tillhandahålls av och hanteras av Klarna – Nordens ledande oberoende leverantör av betalningslösningar för handel på Internet.

Försenade betalningar

Vid försenad betalning vid fakturaköp gäller de villkor som ställs i samband med fakturaköp. En påminnelseavgift tillkommer vid utebliven betalning. Sker ingen betalning därefter kan fordran därefter komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader kan tillkomma. Villkoren för fakturaköp går att läsa i sin helhet på www.klarna.se eller genom att du klickar på länken “”Fakturavillkor”” i kassan i samband med ditt köp.

Tolerans

Vid produktframställning kan avvikelser i färg och format förekomma pga exempelvis bildskärmskalibrering. Vid dessa tillfällen kan reklamationsrätten ej tillämpas.

Leverans och frakt

Leveransdagen är den dag då du som kund får din beställda vara levererad. Risken för produkten övergår till kunden vid mottagande av produkten. I de fall kunden väljer att inte lösa ut beställd försändelse debiteras kunden kostnad för motsvarande frakt (tur och retur), postförskottsavgift samt hanteringsavgift på totalt 199 kronor. Om en produkt/försändelse skadats i transporten ska detta reklameras direkt till transportbolaget/chauffören vid leverans. Granska din leverans innan du tar emot den och signerar. Ta ej emot skadade paket.

Leveranstid

Leveranstiden räknas från det datum då en order placeras. Leveranstiden är alltså den tid som ligger mellan order och att du som konsumet får din vara.

Dröjsmål med betalning

Är kund försenad med betalning med mer än 30 dagar efter det att Familjetavla anmodat kunden att betala förfallet belopp får Familjetavla genom skriftligt meddelande till kund häva avtalet helt eller delvis. Om Familjetavla häver avtalet har Familjetavla också rätt till skadestånd.

Ångerrätt

För produkter som trycks efter respektive kunds önskemål med personliga motiv erbjuder vi inte öppet köp. För övriga produkter gäller 14 dagars ångerrätt för privatperson enligt konsumentköpslagen och ångerfristen börjar löpa från dagen du tar emot din leverans. Du kan när som helst avboka en beställning fram tills att den börjat tillverkas. Du kan däremot inte ånga ett köp efter att dina varor tillverkats och levererats då det gäller unika produkter med just ditt motiv.

Bilder, färg och storlek.

Färger kan skilja mellan olika skärmar och det tryckta resultatet. Familjetavla ansvarar inte för skiftande resultat mellan skärm och faktiskt tryck. Storleken på motivet kan komma att anpassas efter storleken på ert valda motiv.

Garanti & reklamation

Våra produkter levereras med de garantier som tillverkare eller leverantörer erbjuder oss. Du kan som kund inte åberopa någon ytterligare produktgaranti från Familjetavla. Garantin är även personlig vilket innebär att du som köpt en produkt i andra hand inte kan få produkten reparerad hos oss.

Du har alltid rätt att packa upp varorna och kontrollera funktion och finish.

Privatpersoner har enligt konsumentköplagen tre (3) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Fel på produkt som anmärkes på ska ha uppkommit före eller vid leveranstillfället. För fel som uppstår efter leverans kan inte Familjetavla hållas skyldig om fel uppstår till följd av kunds oaktsamhet eller ovarsam hantering som ej är förenlig med produktens utformande eller förväntade användning.

Reklamation ska skickas in skriftligt till Familjetavla via e-post info@familjetavla.se.

En skriftlig reklamation ska innehålla ordernummer samt orsak till reklamation, och om produktskador upptäckts, dokumentation på dessa skador.

Vid godkänd reklamation ersätts kund för eventuella retur- och fraktkostnader.

Returer

Önskar du returnera en vara kontaktar du oss på e-post info@familjetavla.se. Vi skickar dig sedan en retursedel. Det är du som kund som betalar eventuell returfrakt om inget annat anges. Returer skickas till Familjetavla via post:

Familjetavla Design
Åda Backar 1
SE-619 91 Trosa

Du som konsument/köpare betalar eventuella returkostnader i de fall du som konsument utnyttjar eventuell ångerrätt.

Familjetavla betalar eventuella returkostnader för retur av reklamerad produkt när reklamation har godkänts.

Transportskada

Om en vara skadas eller kommer bort under transporten från Familjetavla ska transportbolaget ses som ansvarigt och en reklamation lämnas in till transportören. Om en vara skadas eller kommer bort om kund på eget initiativ återsänder den ska kund som är avsändare ses ansvarig för godset. Familjetavla rekommenderar därför att alla försändelser packas noga i originalförpackning eller likvärdigt emballage. Returförsändelser bör skickas som spårbar sändning.

Om du som kund upptäcker att en försändelse är synligt transportskadad bör detta reklameras omdelbart till paketombudet. Om du vid uppackning upptäcker att innehållet är skadat, hör av dig snarast möjligt till info@familjetavla.se.

Ansvar för fel

Familjetavla är skyldig att enligt villkoren nedan och med den skyndsamhet omständigheterna kräver på egen bekostnad avhjälpa fel i produkten som består i att den inte uppfyller avtalad specifikation eller vad som följer av lag.

Familjetavlas ansvar omfattar inte fel som är utan betydelse för produktens avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden.

Familjetavla ansvar omfattar inte:

  1. fel förorsakade genom kundens användning av produkterna med annan utrustning eller andra tillbehör på ett sätt som påverkar dess funktion;
  2. fel förorsakade genom av kunden företagna ändringar eller ingrepp i produkterna som inte sker i enlighet med Familjetavlas instruktioner;
  3. fel förorsakade genom kundens användning av produkterna på ett annat sätt än som framgår av användardokumentationen eller genom försummelse av kunden, dennes personal eller tredje man eller genom andra omständigheter utom Familjetavlas kontroll;

Skiljedom eller tvist

Familjetavla följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer i en eventuell tvist gällande reklamationer.

Övrig information

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Företagsinformation:
Familjetavla Design
Åda backar 1
SE-619 91 Trosa
880608-1611

Ikraftträdandedatum: 2020-12-01