Personuppgiftspolicy

Vilken information samlar Familjetavla in och varför?

Vi samlar enbart in information om er för att kunna genomföra ert köp hos oss. Vi måste spara vissa uppgifter om dina köp i ett antal år på grund utav bokföringslagkrav m.m. Utöver detta använder vi en del av informationen ni angivit oss för att kunna skicka ut mejlutskick med nyheter och erbjudande, om ni har godkänt att ni vill ha detta från oss.

Information som du lämnar till Familjetavla:

  • När du gör ett köp på familjetavla.se: Namn, adress, e-post och telefonnummer
  • När du gör ett köp: Information om er betalning.
  • När du kontaktar oss: Kommunikation med kundtjänst och service

Information som Familjetavla samlar om dig:

Aktivitet på familjetavla.se (cookies)

Varför Familjetavla sparar och hur länge vi sparar din information

För att vi ska kunna leverera din beställning till dig, eller för att kunna hantera ett kundservice ärende, så innebär det att vi behöver behandla en del uppgifter om dig. Här beskriver vi syftena, till vilken grund vi behandlar uppgifterna och hur länge vi sparar uppgifterna.

Nyhetsbrev och riktade annonser
Rättslig grund för att spara: Samtycke
Hur länge spar Familjetavla uppgifterna?: Till du drar tillbaka ditt samtycke

För att administrera ditt köp och leverera varor
Rättslig grund för att spara: Nödvändigt enligt avtal
Hur länge spar Familjetavla uppgifterna?: 3 år från leverans

Utföra och hantera garanti & reklamations ärende
Rättslig grund för att spara: Nödvändigt enligt avtal
Hur länge spar Familjetavla uppgifterna?: 3 år

Kommunikation med kundservice
Rättslig grund för att spara: Berättigat intresse
Hur länge spar Familjetavla uppgifterna?: 3 år

För felsökning, förfrågningar och statistik
Rättslig grund för att spara: Berättigat intresse
Hur länge spar Familjetavla uppgifterna?: 3 år

Bokföring av köp & transaktioner
Rättslig grund för att spara: Rättslig skyldighet enligt lag
Hur länge spar Familjetavla uppgifterna?: 7 år

Vilka vi delar din information med

Betaltjänsteleverantörer
Familjetavla håller era uppgifter för oss själva i så stor utsträckning som möjligt. Men i några få undantag så behöver vi anlita utomstående parter för betallösningar, t.ex Klarna men Familjetavla ser såklart till att säkerställa att även utomstående parter har ett bra skydd för dina uppgifter.

Transport och speditörföretag
Vid lagd beställning hos Familjetavla och skall få varan skickad till er, så behöver vi använda utomstående partner för transporten. I dessa fall delar vi din adressinformation med er vald speditör t.ex Postnord, DB Schenker eller DHL för att kunna leverera er beställning till er. Familjetavla ser såklart till att säkerställa att även utomstående parter har ett bra skydd för dina uppgifter.

Säkerhet kring dina uppgifter

Familjetavla värnar om din personliga integritet i första rummet och jobbar därför aktivt för att dina personuppgifter behandlas med stor försiktighet. Familjetavla vidtar de åtgärder som krävs för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas korrekt och överensstämmer med denna policy och dataskyddsförordningen. Som t.ex att hela familjetavla.se hemsidan är SSL krypterad.

Cookies

När du besöker familjetavla.se kommer information om användandet att lagras genom cookies. Cookies är passiva filer som lagras i din webbläsare, mobil eller surfplatta. Familjetavla använder cookies för att underlätta användandet av hemsidan och för att hämta information såsom statistik om antal besökare på hemsidan. Detta gör vi för att säkerställa, underhålla och förbättra hemsidan.

De rättigheter du har

Eftersom vi behandlar och spar din uppgifter så är det viktigt att du känner till vilka rättigheter du som kund har. Här hittar du information om vilka rättigheter du har och hur de står i relation till hur vi behandlar den.

Rätt till registerutdrag:
Du har rätt att begära information om de personuppgifter vi har sparat om dig – skicka en förfrågan om registerutdrag till info@familjetavla.se

Rätt till ändring av uppgifter:
Om vi har felaktig information om dig så har du rätt att när som helst be oss att vi korrigerar den.

Rätt till radering av uppgifter:
Du har rätt att begära att vi raderar uppgifter om dig som vi behandlar med ditt samtycke, om du väljer att dra tillbaka ditt samtycke så har du också rätt att begära att dessa uppgifter raderas. Skicka en förfrågan om radering till info@familjetavla.se. Vi kommer dock att vara tvungna att behålla vissa uppgifter under den tid som vi är rättsligt skyldiga att göra så.

Rätt till dataportabilitet:
Du har rätt att begära att vi skickar din information till en annan organisation, eller att få ut den själv i ett standard format som t.ex XML eller HTML. Begäran om detta kan du skicka till oss på info@familjetavla.se.

Rätt att invända mot behandling:
När vi spar och använder din information på grunden berättigat intresse så har du rätt att invända mot detta på grund utav skäl i just din specifika situation och som vi inte hade kunnat förutse. Om du invänder mot sådan användning måste vi kunna påvisa berättigande skäl som väger tyngre än de skäl du angett, eller sluta med just de användandet av dina uppgifter.

Rätt att lämna klagomål till myndighet:
Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dia uppgifter så hoppas vi att ni berättar detta för oss så vi kan göra allt vi kan för att förbättra oss. Men du har alltid rätt att göra ett klagomål till Datainspektionen, du hittar mer information om det här; https://www.datainspektionen.se/om-oss/arbetssatt/klagomal/